Fontys at Brainport Industry Campus


Introduction

About Brainport Industries CampusThe most innovative and successful companies and institutes in the Brainport region will come together as a single powerful entity on the Brainport Industries Campus. The campus is destined to become a leading hub where innovation and competitiveness in high-tech manufacturing reach the highest level of excellence.

Leading knowledge institutes and reputable companies will work together at the Brainport Industries Campus to bring ideas to manufacturing readiness and develop business cases. The campus is a state-of-the-art working and learning environment for the next generation in high-tech manufacturing. The Brainport Industries Campus is home to broad alliances between suppliers, specialised companies and innovative educational and knowledge institutions.


(www.brainportindustriescampus.nl

Fieldlab "Flexible Manufacturing"


Het Fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industry Campus Introduceert een nieuw paradigma in de maakindustrie: van het automatisering van individuele handelingen naar het geautomatiseerd flexibel produceren van producten. Het Lab is erop gericht de voordelen van moderne robottechnieken te ontwikkelen, in prototype vorm te testen en de effectiviteit te demonstreren. Het Fieldlab biedt een productieomgeving waar de benodigde flexibiliteit en infrastructuur aanwezig is.
Het Fieldlab kent een open structuur: producten en productiewijzen in verschillende stadia van ontwikkeling zijn zeer welkom in het fieldlab om de flexibele fabricagetechnologie uiteindelijk in zoveel mogelijk relevante productieomgevingen te kunnen toepassen. Deze omgevingen bevinden zich bij deelnemende bedrijvenzelf, buiten het fieldlab, die hun faciliteiten ter beschikking stellen aan de projectdeelnemers, of in de moderne pilot productielijn die onderdeel uit gaat maken van de Brainport Industry Campus.
Kortom: maatwerk in optima forma, met resultaten die in de Brabantse maakindustrie worden toegepast. Zo zal het fieldlab een enorme boost geven aan de businesspositie en toekomst-bestendigheid van de maakindustrie in Noord-Brabant.
www.flexiblemanufactoring.nl


Projects


In het project Fieldlab Flexible Manufactoring zijn een 7 tal projecten gedefinieerd:

Nr
Project
Projectrekker
1
Zelflerende Assemblage
Bosch Rexroth
2
Mens-Robot-Samenwerking
TNO
3
Flexibele handling
Smart robotics
4
Bin picking
Avans Hogeschool
5
Veiligheid
Fontys Hogeschool
6
Flexibiliteit
Bronkhorst
7
Traceability
Vincitech
8
Opleiden en Onderwijs
Fontys HogescholenProject Veiligheid


Doelstelling
Doelstelling is om actuele ontwikkelingen rond robotveiligheid te verbinden met collaborative robot toepassingen (mobiel en assemblage robots) aan de hand van cases en vragen van bedrijven.
Omschrijving
Fontys is aangesloten bij NEN en bij ISO werkgroepen waar deze standaards worden ontwikkeld. De actuele stand van standaards en testmethoden toegepast in de industriële praktijk levert een bijdrage aan het realiseren van veilige cobot-toepassingen op de werkvloer. Tegelijkertijd nemen we de vragen vanuit de praktijk mee naar de werkgroepen als input en referentiekader voor de standaards en applicaties in de standaards. Het is van belang om de kennis rond actuele vragen met zoveel mogelijk partijen in het fieldlab te delen en toepasbaar te maken.
In dit project is het belangrijk om met de betrokken bedrijven de vragen en eisen scherp te krijgen
 • Toepassingen van cobots
  • Inventarisatie van soorten toepassingen
  • Belemmeringen door ontbreken van kennis in de industrie en regelgeving
  • Training
  • E.e.a. in samenhang met Mens-robot interactie en System Engineering
 • Demonstrator Robot safety rond Robot assemblage
  • Definitie systeem architectuur
  • Validatie van systeemopzet
  • Delen kennis met leveranciers en gebruikers
 • Integratie veilige cobot systemen op de werkvloer
  • Eisen te stellen aan componenten en systeemontwerp
  • Rol operator. Training
  • Inbedding in regels
Resultaten
Uit deze activiteit zijn de volgende resultaten gedefinieerd:
 • Regels voor systeemontwerp en eisen voor te integreren robot componenten en sensoren om tot veilige cobotsystemen te komen op de werkvloer
 • Validatie methoden voor veilige cobot systemen
 • Validatieomgeving om cobotsystemen en componenten te testen en valideren

Project: Opleiden en onderwijs


Doelstelling
Doel van dit werkpakket is om actuele kennis rond ontwerp en toepassing van flexibele productie systemen en cobot systemen te gebruiken voor opleiding van deelnemers in het fieldlab en geïnteresseerden in de industrie. Daarnaast zal de kennis toepasbaar worden gemaakt voor het HBO/MBO- onderwijs met als doel actuele kennis van robotica en flexibel produceren zo snel mogelijk in de bedden in dit onderwijs .
Omschrijving
In dit werkpakket zal ook ruimte zijn om onderwijs en onderzoek rond actuele onderwerpen als ontwerp van veilige, collaboratieve robot toepassingen (mobiel en assemblage robots), gedefinieerd aan de hand van cases en vragen van bedrijven te organiseren. Interessante kennisgebieden zullen onder meer zijn:
 • Toepassing van ontwerpmethoden en system engineering om veilige robot systemen te ontwerpen
 • Validatie van (deel) ontwerpen van collaboratieve robotsystemen aan de hand van gepubliceerde of nieuwe standaards.
 • Ontwerpen en opzetten van besturingsarchitecturen voor flexibel produceren.
 • Verzamelen en verwerken van (massa/cloud bases) productiedata inclusief Prognostics en optimalisatie van datagebruik.
Wat betreft de opleidingsmethodiek kan voortgebouwd worden op de ervaringen van Fontys met talent-gestuurd onderwijs in relatie tot het toepassingsgebied. Fontys gaat samen met de partners in het werkpakket en onderwijsinstellingen de opgedane kennis uit de andere werkpakketten, waar mogelijk verbinden met opleiding, onderwijs en toegepast onderzoek met en door onderwijsinstellingen. In samenwerking met de partners in industrie, onderzoek en onderwijs zullen de thema's binnen de onderwijsagenda gedefinieerd en met enige regelmaat (bijvoorbeeld om de 6 maanden) afgestemd worden. Hierop vooruitlopend verwachten in dit werkpakket samen met de partners onder meer opleidingsmodulen te ontwikkelen rond:
 • System engineering in relatie tot cobot applicaties en cobot veiligheid
 • Actuele standaards en ontwerpregels voor veilige cobot systemen
 • Validatie methoden en middelen
 • Toepassingen in andere domeinen (zorg, publieke ruimte, etc.)
 • Flexibele productiebesturing
 • Productie Cloud data en verwerking
 • Nieuwe productietechnieken
 • Verbinden van stage/afstuderen en HBO/MBO-onderzoek
 • Onderzoeksagenda opstellen en actualiseren i.s.m. activiteiten andere werkpakketten
 • Coördinatie en inbedding studenten en docent/onderzoekers
 • Delen kennis onderzoek met industrie en MBO
Resultaten
Uit deze activiteit zijn de volgende resultaten te verwachten:
 • Nieuwopleidingsmodulen en nieuw onderwijs ten aanzien van ontwerp en integratie van robot componenten en sensoren om tot veilige cobot systemen te komen.
 • Afgestemde HBOonderzoeksagenda en uitvoeringsagenda's in relatie tot de andere werkpakketten.
 • Opbouw van de validatieomgeving om cobotsystemen en componenten te testen en valideren met behulp van HBO studenten en onderzoekers.
 • Afstemming HBO/MBO ten aanzien van gedeelde onderwijskennis en middelen